• 70 Trout
 • 70 Urusa
 • 70 Urusa
 • 70 Urusa
 • 70 Urusa

70(3,866)級野蠻人

Trout

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 上古之矛 怒拋
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 忘卻苦痛 恃眾凌寡
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 撕裂 凍傷

屬性

 • 力量 8803
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 6286
 • 傷害 414014
 • 堅韌 102956000
 • 恢復 1933780
 • 110 怒氣
 • 969k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
魅惑
強力防禦
焦土之境
專注精神
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +192.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
忠誠
猛襲
守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +225.00 經驗值

最近更新於 2020-7-11 2:40 上午 TST