• 70 Crusader
 • 70 PuzzleRing
 • 70 RIP
 • 70 RIP
 • 70 RIP
 • 70 RIP
 • 70 RIP
 • 70 RIP
 • 70 Weapon
 • 70 fullset
 • 70 你捐多少啦
 • 70 巫醫
 • 1 Enchantress

70(2,690)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

你捐多少啦

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 戰鬥暴怒 偃武修文
 • 狂戰之怒 邁步巨人
 • 震地踐踏 陷地猛擊
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻

屬性

 • 力量 6255
 • 敏捷 1808
 • 智力 1073
 • 體能 3124
 • 傷害 5434040
 • 堅韌 11746300
 • 恢復 950746
 • 112 怒氣
 • 344k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 66.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +184.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-8-7 5:52 下午 TST