• 70 AQXVDF
 • 70 ASWE
 • 70 ASZXER
 • 70 QASDF
 • 70 QWERASD
 • 70 SDF
 • 70 SDFER
 • 70 SDWER
 • 70 SDWRT
 • 70 ZCWER
 • 70 ZXWER
 • 31 ASDER
 • 1 AWERD

70(1,070)級野蠻人 - 專家級模式

AQXVDF

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 上古之矛 怒拋
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 威嚇怒吼 擾敵之吼
 • 戰鬥暴怒 血濺八方

屬性

 • 力量 6701
 • 敏捷 1001
 • 智力 77
 • 體能 3897
 • 傷害 589368
 • 堅韌 17225700
 • 恢復 979470
 • 110 怒氣
 • 484k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 衝鋒
 • 鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +403.00 經驗值

最近更新於 2021-2-14 9:15 上午 TST