• 70 ToT
 • 70 ToT

技能

檢視技能模擬器
 • 上古之矛 怒拋
 • 旋風斬 烈風剪
 • 震地踐踏 陷地猛擊
 • 撕裂 血流成河
 • 戰鬥暴怒 偃武修文
 • 狂戰之怒 心智瘋狂

屬性

 • 力量 217
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 147
 • 傷害 295.3
 • 堅韌 2575650
 • 恢復 152231
 • 100 怒氣
 • 15k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
忠誠
猛襲
守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2020-10-19 12:53 下午 TST