• 70 MaMa
 • 70 TeRra
 • 70 TeRra
 • 70 Terra
 • 70 비서
 • 51 Terra
 • 15 AFKN

70(1,100)級野蠻人 - 賽季

MaMa

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 嗜血殺戮
 • 旋風斬 集血斬
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 戰吼 頑抗戰吼
 • 戰鬥暴怒 血濺八方
 • 狂戰之怒 邁步巨人

屬性

 • 力量 8026
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 4860
 • 傷害 1103080
 • 堅韌 17848000
 • 恢復 493115
 • 112 怒氣
 • 559k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
忠誠
衝鋒
鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +332.00 經驗值

最近更新於 2020-10-26 11:35 上午 TST