• 70 UYG
 • 70 grewgrewg
 • 70 qqq
 • 70 qwe

70(1,260)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

UYG

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 衝刺 衝鋒陷陣
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏

屬性

 • 力量 11330
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 4070
 • 傷害 1832770
 • 堅韌 18266300
 • 恢復 2473830
 • 120 怒氣
 • 407k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
強力推擊
鏢箭結界
焦土之境
群體操控
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +384.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
脅迫
衝鋒
鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2020-8-19 7:20 下午 TST