• 70 bdfd
 • 70 jhgf
 • 1 fghf
 • 1 hgyf

70(786)級武僧 - 賽季

bdfd

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 暴風奔襲 亂風襲敵
 • 瞬影打 迅銀擊
 • 勁風煞 御風尊者
 • 明鏡止水 升天奧義
 • 颶風轉 狂風牆
 • 救贖真言 迅風疾影

屬性

 • 力量 823
 • 敏捷 6701
 • 智力 77
 • 體能 3568
 • 傷害 312275
 • 堅韌 11433200
 • 恢復 809926
 • 250 靈聖
 • 450k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
脅迫
衝鋒
鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2020-7-7 11:42 下午 TST